Skip to main content

Summer student jobs at VLIZ

Vul dit formulier in om te solliciteren voor een vakantiejob bij het VLIZ in de zomervakantie van 2023. De inschrijvingen worden afgesloten op 16 april. Je wordt uiterlijk 15 mei per e-mail op de hoogte gebracht.

Complete this form to apply for a holiday job at VLIZ during the 2023 summer holidays. Applications will close on 16 April. You will be notified by e-mail by 15 May.

Persoonsgegevens | Personal data
Ervaring bij VLIZ | Experience at VLIZ
Opleiding | Education
Huidige opleidingsstatus | Current education status
CV & motivatie | CV & motivation
One file only.
500 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Beschikbare periode | Available period
Ik kan werken in deze maanden: | I can work in the following months:
Studentenjobs tijdens de zomervakantie zijn enkel voor een volledige maand. Voor examens kan hiervan afgeweken worden. | Student jobs during the summer holidays are for full months only. Exceptions can be made for exams.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, hoewel dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw gegeven toestemming voorafgaand aan de intrekking. U heeft een wettelijk recht om toegang tot, correctie van en verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen (inclusief foto en video). U hebt ook het recht om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken.

General Data Protection Regulation

You have the right to withdraw your consent at any given time, although this will not affect the lawfulness of processing based on your given consent prior withdrawal. You have a legal right to request access, correction and deletion of your personal information (this includes photo and video). You also have the right to restrict the processing of your personal information.